תקנון רכישה באתר דן לרון אילוף כלבים

 

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר "דן לרון אילוף כלבים" המשמש אתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים לאילוף ולטיפול בכלבים ובבעלותו של דן לרון, מאלף כלבים, עוסק מורשה מספר 300476900 (להלן "החברה" או "האתר").השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה. אנא קראו בתשומת לב את התקנון, שכן השימוש והקנייה בו מעידים על הסכמתכם לתנאים הכתובים בו וכי לא תהא לכם או למי מטעמכם כל טענה, דרישה ותביעה כנגד האתר, מנהל האתר, עובדיו ומי מטעמם/טעמו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. האמור בתקנון זה מתייחס ופונה באופן שווה לשני המינים.

 

תנאי שימוש באתר

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין מתחת לגיל 18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע ממבצע פעולה לבצע רכישה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה באתר או בטלפון ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או במי מטעמו או בפעילותו התקינה של האתר.הסרת שם משתמש מהאתר, מועדון לקוחות וניוזלטר תעשה ע"י פנייה ישירה בדוא"ל או טלפונית ותוסר מיידית.

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות של הלקוח חשובה לנו.אנו נגן על כל מידע אישי ופיננסי שתחלקו איתנו. פרטי הלקוח שמורים וחסויים.
הקנייה באתר מאובטחת בטכנולוגיית SSL המאפשרת קנייה בטוחה באינטרנט.
אם אתם מבצעים רכישה באתרנו, אנו נשתמש במספר כרטיס האשראי שלכם אך ורק בכדי לבצע את ההזמנה ובשום אופן לא למטרות שיווק ודמוגרפיות.
מסיבות של אבטחה, פרטי כרטיס האשראי אינם מאוחסנים על שרת האינטרנט שלנו.
אנו כן שומרים פרטי הזמנות לצורך תיעוד. מידע זה אף פעם אינו משותף עם גורמי צד שלישי.

 

מוצרי האתר

תמונות המוצרים- הן מקוריות וסופקו על ידי היצרן או צולמו לצורכי הסברה. התמונות ממחישות את המוצרים בצורה טובה. על אף זאת התמונות אינן מחייבות את החברה.
זמינות מוצר שאזל מהמלאי מסומן בהתאם.
במידה והוזמן מוצר שלא סומן כחסר במלאי, תודיע החברה מיידית על כך ללקוח. החברה אינה מחויבת במכירת מוצר שאזל ולרוכש לא תהיה טענה או תביעה בעניין זה.
מחיר מוצר- היה ונפלה טעות בהצגת מחירו של מוצר כלשהו, החברה תתקן זאת מיידית עם קבלת ההזמנה מהלקוח, תיידע אותו ותקבל את אישורו לחיוב הסכום התקין.
רשאי הלקוח לבטל את העסקה באופן מלא ללא חיובים נוספים.

 

הזמנות ורכישות

לקוח שרוכש באתר נדרש להירשם באתר תוך בחירת שם משתמש וסיסמה וציון פרטי התקשרות וכתובת נכונים.
אישור הזמנה וחיוב הלקוח יתבצע לאחר עיבוד ההזמנה תוך וידוא המצאות המוצר המוזמן במלאי בשעות פעילות החברה.
ביצוע הזמנה- ניתן לבצע הזמנה תוך 24 שעות ביממה דרך אתר האינטרנט בלבד. השלמת ההזמנה ע"י הקונה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בעבור המוצרים או השירותים המוזמנים. ניתן לראות את פרטי ההזמנה בהתחברות לאתר ובדיקה בעגלת הקניות(לוגו).

אופן תשלום- התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, מזומן, העברה בנקאית ,המחאה אישית בדואר רשום.

המחירים כוללים מע"מ כחוק.

במקרה של אי קבלת תשלום לאחר 7 ימים מביצוע ההזמנה, רשאית החברה לראות זאת כביטול עסקה ולבטלה.

 

אספקה ומשלוחים

המחירים של המוצרים מפורטים בקישור על לוגו "עגלת הקניות" או בכניסה לדף החנות באתר והאמור בו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח יחל ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי או קבלת התשלום.

מועד האספקה הוא בהתאם לסוג השליחות שהרוכש בחר אך לא יעלה על 14 ימי עסקים. ימי עסקים הם א'- ה'.

 

ביטולי עסקה והחזרות

ניתן לבצע ביטול עסקה מלאה עד 24 שעות ממועד ביצועה ובתנאי שהמוצר טרם נשלח.

הרוכש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר מכל סיבה שהיא תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, כשהוא חדש מתויג וסגור באריזתו המקורית וללא כל סימני פתיחה או שימוש, כך גם בהחזרת מוצר.

החזרת מוצר תעשה בצרוף חשבונית או קבלה מקורית כהוכחה לביצוע עסקה עם החברה.

אין אפשרות לבטל רכישה של מוצר שהוזמן באופן מיוחד עבור ולבקשת הלקוח.

ביטול עסקה יעשה טלפונית ובכתב דרך שרות הלקוחות.

רשאית החברה לגבות דמי ביטול ודמי משלוח.

 

ביטולי עסקה והחזרות ללא דמי ביטול:

מוצר שהגיע פגום ולא עקב השימוש בו ונמסרה הודעה טלפונית על כך לשרות הלקוחות עם קבלת המוצר באותו יום עסקים או הקרוב אליו, והמוצר נבדק ונמצא בחברתנו כפגום.

לקוח קיבל מוצר שונה משהזמין ובתנאי שהמוצר חדש ולא נפתח ככתוב דלעיל.

מוצר שהוזמן על אף שחסר במלאי, זכאי הלקוח לביטול מלא.

אספקת המוצר התעכבה למעל 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והלקוח עדיין לא קיבלו, זכאי הלקוח לביטול מלא.

 

החזרת מוצר וקבלת זיכוי לבקשת הלקוח:

לקוח רשאי להחזיר מוצר מכל סיבה במסגרת הזמן ותקינותו של המוצר ככתוב דלעיל. הלקוח ישלח את המוצר לחברה על חשבונו ואחריותו ובאריזה חיצונית כפי שקיבלו. דמי משלוח לא יוחזרו. ויינתן זיכוי כנגד החזרת המוצר בסכום אותו רכש הלקוח.

תוקף הזיכוי שנה.

בכל מקרה שנדרש להחליף ללקוח מוצר עקב טעות או פגם מצד החברה, אנו נשלם את דמי המשלוח עבור החזרת המוצר ושליחתו בשנית.

אנו פועלים בתום לב ועל פי החוק. אם יובא לידיעתנו ע"י הלקוח שיש לפעול בשונה מן הכתוב כאן אנו תמיד נעשה כן ולא נמנע דבר מזכויות הלקוח.

 

הגבלת אחריות

שימוש במוצרים יעשה אך ורק בהתאם להוראות המופיעות בכל מוצר.

קישורים לאתרים אחרים מאתרינו באם יהיו כאלה וגלישה בהם יהיו על אחריותו של הגולש בלבד ובהתאם לתקנון של אותו אתר.

אין לראות בחברה אחראית לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה או במבצע השליחות או בסיבות התלויות בחברה. החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהא לקונה כל טענה או תביעה בגין נזק הקשור לאיחור באספקה, אך רשאי הלקוח לבטל הרכישה ללא דמי ביטול ככתוב דלעיל.

 

קניין רוחני

"דן לרון אילוף כלבים" בעל אתר אינטרנט זה וכל הזכויות המופיעות והקשורות בו.

אין להעתיק, להפיץ, להשתמש, לתרגם, למכור ולשווק מידע סרטונים ותמונות כל שהם מן האתר וכל מה שניתן להפוך לזכויות יוצרים ו/או יסודות לפטנטים, ואין להציג את האתר עם או בלי קישור וממשק אליו מאתר אחר, בלא קבלת רשות מפורשת

בכתב ומראש מן החברה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מסחריים ופרסומיים מן האתר באמצעות תוכנות כל שהן ולהפיצם באופן מסחרי או אחר.

 

דיון ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה וסכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים לכך.
תקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לאתר.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.6.2019 וניתן לשינוי ע"י החברה תוך ציון תאריך השינוי.

ט.ל.ח

 

שרות לקוחות

נעשה את מירב המאמצים לתת מענה לכל שאלה ובכל נושא או ייעוץ.

הדרך המומלצת והמהירה לקבלת מענה לרכישה באתר היא באמצעות כפתור ה"צור קשר"  או דרך הטלפון.

טלפון:  054-5431717

שעות הפעילות הן :   א- ה 10:00 - 18:00
ניתן לבצע הזמנות באתר במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע.

קנייה מהנה ומועילה!
 

דן לרון, אילוף כלבים

צרו קשר עוד היום !
שיחת יעוץ ראשוני חינם...

תודה, אצור קשר בהקדם
אזורי הפעילות שלי :

 איזור השרון והסביבה

(כפר סבא, רעננה, הוד השרון)
 

כלב מסתכל על הטקסט